Rekli su o nama...

U ovo udruženje sam se rado uključio jer želim da sa svojim kolegama aktivno pomažem svima kojima je naša pomoć potrebna.

Nemanja Mirkovic

Nemanja Mirković

"Drug sa druma" je tu kada je najpotrebnije. Nama su pomogli podrškom i rečima ohrabrenja, a nekada je to važnije od svega, a pomogli su i finansijski, u roku od 24 časa. Sada nabavljaju suplement koji je mom sinu neophodan. To je ogromna pomoć, jer pre nekoliko godina lekove i suplemente sam tražila i po nekoliko meseci, a drugovi sa druma nabavljaju odmah. Dugujem im veliku zahvalnost.

Kristina Demeter Filipčev

Ovo je grupa ljudi u kojoj svako ima svoj život, svoje probleme i muke, ali je u svakom trenutku spremna da pomogne kolegama. Hvala vam na pomoći pri kupovini lekova za moju teško bolesnu suprugu!

Petar Josipović