Kao dosadašnji član udruženja “Drug sa druma”, dajem sledeću izjavu:


Istupam iz udruženja “Drug sa druma” i zahtevam da me

brišete iz evidencije članstva.