У складу са одредбама чл. 10. и 11. Закона о удружењима („Сл. Гласник РС“, бр.51/09, 99/2011, 44/2018- др. закон), на оснивачкој скупштини одржаној дана 09.08.2021.године, у Бечеју у улици Серво Михаља број 17, усвојен је следећи:

 

 

 

ОСНИВАЧКИ АКТ

УДРУЖЕЊА „ДРУГ СА ДРУМА“

 

 

 

Оснивачи:

  1. Видовић Петар из Бечеја
  2. Благојевић Владимир из Брестовца,
  3. Кицошевић Милан из Новог Сада

 

оснивају удружење „Друг са друма“ Бечеј, улица Серво Михаља број 17

 

Удружење сe оснива ради остваривања циљева у области пружања социјалне, финансијске и других видова помоћи колегама као и члановима њихових породица, а првенствено деци возача теретних возила, као и пружање помоћи другим лицима за која удружење постигне сагласност већином чланства.

 

 

Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева

– помоћ и подршка у виду новчаних средстава

– организација прикупљања помоћи за социјално угрожење возаче теретних возила и чланове њихових породица, као и друге којима је то потребно

– организација добротворних акција у виду прикупљања материјалне и нематеријалне помоћи

– организација добротворних аукција ради прикупљања новчаних средстава за помоћ возачима

– заступање интереса чланова удружења где год је то потребно

– сарадња са хуманитарним организацијама које имају исте циљеве

– остваривање контаката са организацијама и људима који желе да подрже циљеве удружења

– успостављање и развој сарадње са удружењима у земљи и у иностранству која имају исте или сличне циљеве

– остваривање свих осталих циљева који могу да допринесу развоју или промоцији удружења

 

За заступање удружења овлашћен је Видовић Петар из Бечеја.

 

 

 

Оснивачи:

 

  1. Видовић Петар из Бечеја

 

 

 

  1. Благојевић Владимир из Брестовца

 

 

 

  1. Кицошевић Милан из Новог Сада